Sveti Josip i život svećenika

1.Kada dolazimo u crkvu koja je posvećena nekomu svecu, redovito se postavlja pitanje o aktualnosti, odnosno o tome što određeni svetac ili svetica imaju reći našim životima, kako osobnim, tako i zajednici Crkve. Danas smo ovdje u Nacionalnome svetištu svetoga Josipa kao zajednica prezbitera, kao dio prezbiterija triju biskupija, s posebnom pozornošću prema svetomu Josipu.

Opširnije...

Crkva jednog jezika

Kada biblijski pisac oslikava određeni događaj iz Starog zavjeta u kojemu se Bog obraća pojedincu ili čitavom narodu, onda on želi naglasiti Božju brigu i ljubav spram čovjeka. Primjećujemo da tu komunikaciju ili dijalog gotovo uvijek započinje Bog. Inicijativa dakle dolazi od Boga ničim ne uvjetujući čovjeka. Bog nudi svoj savez. Noa, Abraham, Izrael, David… ništa ne moraju učiniti. Savez je Jahvin nezasluženi dar: ne će više biti potopa, Abrahamovo potomstvo napučit će zemlju, Izraela će njegovati i štititi, Davidovo kraljevstvo trajati će do vijeka…

Opširnije...